حاج آقا ذوالقدر :نظر اهل تسنن درباره عصمت ملائکه بحث را شروع کردند و نظر شیعه را هم مطرح کردند و گفتند اصلا اعتراض بر اصل خلقت خدا نیست پس سوال ملائکه از حکمت خلقت است و آنها می خواهند پشت پرده را ببینند و بدانند و خدا هم به آدم نام ها و علومی را آموخت و آنچه که در روایات داریم خدا نام های پیامبران و ۱۴ معصوم را و دوستان اهل بیت و اسم دشمنان را آموخت  اشاره کردند به صحبت های ارزشمند امام حسین علیه السلام در شب عاشورا  خوش بخت و بدبخت کیست  پرده برداشتن امام حسین در شب عاشورا برای اصحاب از خلقت حضرت آدم و جهت عظمت و فضیلت حضرت آدم که ظرف نزول مور محمد و آل محمد بود و اینکه اصلا تکبر شیطان به آدم نبود بلکه تکبر به ذوات مقدسه بوده
حاج آقا ذوالقدر:حضرت آدم در عالم ذر فرزندان خودش را می بیند واز اختلاف و تفاوت فرزندانش تعجب می کند و سوال می کند خدایا اگه همه مساوی بودند بهتر نبود؟! وخدا هم جواب میدهد...
🌺 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 🌺 🍃 تاریخ پیامبران🍃 1⃣چهار خاک از چهار نقطه با چهار آب مختلف 2⃣خلقت‌حضرت آدم چند سال و به چه شکلی انجام شد❓ 3⃣چرا 🌎زمین اکراه داشت از اینکه خلقت آدم از او باشد❓ 📌مراحل خلقت حضرت آدم
🌺 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 🌺 🍃 تاریخ پیامبران🍃 1⃣آیا حضرت‌آدم بهترین‌خلق‌خداست❓ 2⃣آیا زن از استخوان کج خلق شده❓ 3⃣خواستگاری حضرت آدم از حوا💐 📌کیفیت خلقت حضرت حوا 🎙حاج‌آقا‌ذوالقدر ⏰یازده دقیقه 📎قسمت سوم حاج آقا ذوالقدر: بررسی اینکه زن از استخوان کج خلق شده یا اینکه از دنده چپ آدم خلق شده آیا با مبانی اعتقادی شیعه سازگاری دارد یا نه
در روایت امام باقر ع هست که بعداز هفت سال که اجنّه و نسناس در روی زمین بودند خدا آدم را خلق کرد و ملائکه اعتراض کردند و خدا جواب آنها را داد که من می خواهم خلیفه خودم را در روی زمین قرار دهم دور شدن اجنّه از زمین و حجاب قرار دادن بین انسانها واجنّه
تاریخ پیامبران از آدم تا خاتم حاج آقا ذوالقدر فرمودند که خدا آدم را از چه چیز خلق کرده و اینکه آیا خدا زن را از مرد خلق کرداینکه چرا چهره های انسان ها اینقدر متفاوت است ریشه در چه دارد چرا زن و مرد در ارث باهم فرق دارند چرا در شهادت ها دو زن برابر یک مرد است چرا زنها باید چادر سر کنند

عکس نوشته

تصاویر مذهبی از حاج آقا ذوالقدر

ویدئو کلیپ های دیدنی از حاج آقا ذوالقدر

مطالب صوتی از حاج آقا ذوالقدر