حاج میثم ذوالقدر

مطالب دینی از حاج آقا ذوالقدر

میثم ذوالقدر

مطالب دینی از حاج آقا ذوالقدر

بسم الله الرحمن الرحیم

 

💠حلیه المتقین

💫جلسه هفتاد و هفتم

در رابطه با عاق والدین ، عاق والدین یعنی نفرین پدر و مادر.

گفتیم اگه کسی برسه به اینجا بزرگترین گناهان کبیره هستش ، امام باقر علیه السلام می فرمايد:

بچه ای با عصبانیت به پدر و مادرش نگاه بکنه ، نگاه تند باعت عقوق والدین میشه

باعث عاق والدین میشه یه کسی بد نگاه کند. در حدیثی اقا فرمودند :

گاهی اوقات کسی در حیات والدینش به اونا خدمت کرد وظیفش رو ادا کرده ،

ولی بعد از مرگ این پدر و مادر قرض این پدر رو مادر رو ادا نکرده برای اینها طلب آمرزش نمی‌کنه و لذا خداوند اینی که اینجوریه

اینو عاق والدینش می‌کنه بابا و مامان که بودن اینا رو قشنگ میرسید به اینا محبت میکرد

اینور اونور می بردتشون ، وسایل براشون تهیه می کرد حالا که پدر و مادر از دنیا رفته اینم فراموش کرد پدر و مادر رو

گفتیم پدر و مادر زنده و مرده نداره خوب و بدم ندارد.

چه میخواد باشه چه میخواد نباشه ، چه میخواد خوب باشه چه میخواد بد باشه ،

پدر و مادر رو فراموش کردی خدای تبارک و تعالی او رو عاق والدین محسوبش می‌کنه

و گاهی اوقات کسی هم هست در زمانی که پدر و مادر بودند در قید حیات اینا رو نه رسیدگی می کرد بد اخلاقی میکرد

این عاق والدین بود اون موقع ولی بعد از مرگ این پسر دختر از خواب غفلت بیدار میشه

و میگه ما در حق پدر و مادرمون بد کردیم عوض میشه رفتارش رو عوض میکنه

اما پدر و مادرش زیر خاکن منتها این هم رفتارش رو عوض کرد

مثلا قرض اینا رو داد براشونن طلب استغفار کرد خدا رو خواست گفت خدایا پدر و مادر منو بیامرز

صدقه داد خدا هم او رو نسبت به والدینش نیکوکار محسوبش می کنه دیگه عاق والدین محسوبش نمی‌کنه .

پس بعضیا عاق والدین میشن بعد از موت ، بعضی ها هم نیکوکار میشن بازم بعد از موت پدر و مادر اینجوریه .

امام صادق علیه السلام می فرمایند : که با پدرانتون نیکی کنید تا فرزنداتون هم با شما نیکی کنند

خوبی کن تا بهت خوبی کنند ، به پدر و مادرت خوبی کن تا بچه هات بهت خوبی کنند.

و فرمود : از زنان دیگران چشم بپوشید تا اینکه دیگران هم به ناموس شما به زن شما نگاه نکنند

تو نگاه میکنی مردم هم نگاه میکنن ، تو نگاه نکن تا مردمم نگاه نکنن بعد ناراحت نشو اگر به ناموست نگاه کرد چون خودت داری خراب میکنی کار رو..

امام صادق می‌فرمایند : هرکس بخواد خدا سختی های لحظه های جان دادن رو بر او اسان بکنه چند تا کار رو بکنه :

یک. بر خویشان خودش پدر و مادرش نیکی کنه  در این صورت سختی های مرگ رو بر او اسون میکنه و هرگز از زندگی دچار پریشانی نمیشه

یکی از چیز هایی که روزیش رو زیاد میکنه همین دیگه نیکی به پدر و مادر نیکی به خویشان.

در حدیث دیگه فرمودند : سه تا دعا مستجاب میشه ، دعای پدر و مادر برای فرزند نیکوکار

بچه ای که زحمت پدر و مادر رو میکشه مادر هم دستشو میگیره بالا میگه خیر ببینی

ان شاالله همیشه تو زندگیت سلامتی باشه برات خیر ببینی پسرم

پدر و مادری که دعا کنن در فرزند نیکوکار و نفرین پدر و مادر به فرزندی که عاق شده

دل بابا رو شکوند دل مادر رو شکوند نفرین میکنه میگه ان شاالله خیر نبینی بچه

عاق و نفرین پدر و مادر این یه دعا ، دعای دوم دعای مظلوم

پس نفرین مظلوم دعای مظلوم اینا مستجاب میشه

سوم حق مومنی که بخاطر ما اهل بیت برادر مومنش رو در حالش شریک کرده

و نفرین مومن در برابر کسی که برادر مومنش احتیاج داشته میتونسته کمک کنه نکرده.

 نبی مکرم محمد مصطفی می فرمایند :

هر بچه ای که از روی مهربونی به پدر و مادرش نگاه کنه بر هر نگاهش میدونی چه ثوابی هست؟

فرمود هر نگاه بچه به پدر و مادرش از روی مهربونی ثواب یک حج مقبول 

بعد راوی اونجا سوال کرد گفت یا رسول الله هرچند روزی صد مرتبه نگاه کنه فرمود خدا بزرگه

خدا کریم تره فکر می‌کنی خدا نمی‌تونه صد تا ثواب حج بده برای خدا کاری نداره که بزرگوار.

از نبی مکرم روایت رسیده نگاه به چهره ی سه گروه عبادت است :

یک. نگاه به صورت عالم

دو. پدر و مادر عبادته داری نگاه میکنی به صورت پدر و مادرت اون موقعی که پدرت رو میبینی مادرت رو میبینی

قدر بدون غنیمت بشمر اینم و با مهربانی نگاه کن

 سه. مومنی که برا خدا دوسش داری یه رفیق داری مومنه اینو نگاه به صورتش بکنی عبادت حساب میشه .

مجازات بی حرمتی به پدر و مادر چیه ؟ امام باقر می فرماید :

وقتی که روز قیامت به پا میشه پرده ای از پرده های بهشت رو باز می‌کنند

این یک عطری داره اینقدر خشبو هست جوری که هر جانداری بوی این رو از مسافت ۵۰۰ سال راه استشمام می‌کنه

اما عاق والدین این بو رو استشمام نمی‌کند. در حدیث هست کسی از روی عصبانیت ، از روی خشم غضب به پدر و مادرش نگاه کنه

هنگامی که بر او ظلم می‌کنند خدا هیچ نمازی از او قبول نمی‌کنه مثلا پدر و مادر دارن ظلم میکنن به این بچه زور میگن ،

پدر و مادری هست این بچه داره زور میگه ظلم می کنه این بچه به پدر و مادرش نگاه تند می کنه داره ته قصه رو میگه حتی زورم بگی  

تو حق نداری از روی خشم نگاه کنی اگه از روی خشم نگاه کردی بدون که چه اتفاقی می افتد

هیچ نمازی ازت قبول نمی‌شود. در خدیث معتبر هستش که امام باقر فرمودند :

پدرم امام سجاد یه کسی رو دید که با پسرش راه میره منتها این پسره بی ادبه

دستش رو انداخته رو شونه باباش تکیه داده به باباش داره راه میره فرمود

پدرم تا زنده بود با اون پسره حرف نزد تو چرا دستت رو انداختی رو شونه بابات تکیه گات رو

بابات قرار دادی پدر احترام داره ، بعد جلو بابات پاتو دراز میکنی جلو بابات بی ادبی میکنی

نگاه تند میکنی بعد اینجا روایتی هم آورده که سه تا گناه هست که دامنگیر صاحبش میشه یعنی به سرعت دودش میره تو چشمت

این سه تا گناه چیه ؟ اول . عاق والدین تو این دنیا کارش نمی گیره

دوم . ظلم به مردم تو این دنیا نتیجه کارش رو می گیره

سه . کفران نعمت خدا

یه قصه ای رو امام باقر می فرماید : یکی بود به نام جریح از ابدان بنی اسرائیل این همه تو سمعه در حال عبادت بود

یه روزی مادرش اومد دید جریح داره نماز میخونه صدا زد جریح پسر این ابد جواب مادر رو نداد سه روز این داستان ادامه داشت

مادر آمد دم سمعه گفت پسرم جریح می شنوید ولی نمیومد ببینه مادرش چیکار داره

آقا مادرت تو رو صدا میزنه تو می شنوی چرا جواب نمیدی ؟ بعد مادر دستش رو بلند کرد رو به آسمان نفرین کرد

گفت از خدای بنی اسرائیل میخوام که تو رو به این گناه بگیرتت ، به همین گناهی که من میام و صدا میزنم و تو جواب منو نمیدی

می‌فرماید روز بعد یه زنی زناکار کنار سمعه زایمان کرد اومد بعد گفتن این بچه مال کیه

گفت مال عابد این شایعه بین بنی اسرائیل پخش شد و مردم شروع کردن به سرزنش کردن این و این بچه این جوریه ،

توام زناکار از این حرف ها خبر به گوش پادشاه رسید پادشاه دستور داد به دار آویزونش کنید مادر عابد از این حادثه خیلی ناراحت شد

مادر دیگه بشنوه اینجوری بچش رو بردن بالای دار خیلی بهم میریزه اومد و میزد تو سر و صورتش و بیچاره شدم بدبخت شدم

جریح هم شنید صدای مادر رو که مادر می‌گفت بچم از دستم رفت فریاد زد گفت مادر خودتو کنترل کن ،

این بلاییه که بخاطر نفرین تو سرم اومد این جریح خودش فهمید مادر نفرین میکنه بعد زندگیت آتیش می گیره

مردم این حرف جریح رو شنیدن و پرسیدن چی شده جریح همه ی قصه رو گفت ،

گفتن از کجا بفهمیم راست میگی این بچه مال تو نیست گفت اون کودک رو بیارید آوردنش جریح از اون بچه پرسید

تو فرزند چه کسی هستی ؟ طفل به فرمان پروردگار به سخن آمد فرزند فلان کس هستم که چوپونی گوسفندها رو می کنه

اینجوری شد که جریح از مرگ نجات پیدا کرد و قسم خورد تا زنده است در خدمت مادرش باشه و از مادر جدا نشد

مادر صدات زد جوابش رو بده بی اعتنایی نکن ، ان شاالله ما نسبت به پدر و مادرمون همه مادر دارن

اونا یه وقت هایی تو خواب صداتون میزنن میگن پاشو برای ما یه چی بفرست صدقه ای بفرست

قرض ما رو بده نماز بخون برا ما روزه بگیر خدایا ما را ببخش و بیامرز .

امروز روز مخصوص امام رضا امروز دل هامون رو ببریم حرم امام رضا همین الان که دارم میگم تو حرم امام رضا قلقله است

زیارت مخصوصه هست از همه جا میرن حرم امام رضا من شما هم دل هامون رو ببریم حرم امام رضا

میگن دلت اونجا باشه نیت کنه خدا رحمت کنه حاج اقا خسرو شاهی رو می فرمود

زیارت زیر پتو شنیدی زیر پتو هستی دلت میشکنه میگی الان دور حرم امام رضا قلقله است

بعد به یاد اون گریه می‌کنی این یعنی زیارت زیر پتو من حرفم اینه دلت رو ببر حرم امام رضا

ان شاالله ما راهم دعوت کنه همین الان ماهم دعوتیم

آمدم ای شاه پناهم بده

خط امانی ز گناهم بده

لایق وصل تو که من نیستم

اذن به یک لحظه نگاهم بده

ای حرمت مرجع درماندگان

دور مران از در و راهم بده

من فدات بشم وقتی مسمومش کردن مثل مار گزیده به خودش می‌پیچید

زیر لب هی صدا میزد پسرم جواد سه ساله پسرش رو ندیده

کجایی بابا آخر الامر سر باباش رو به دامن گرفت اما به فدای اون آقایی که صدا میزد

اما کی می اومد سرش رو به دامن بگیره

حسین جان حسین جان

Share on telegram
تلگرام
Share on whatsapp
واتس آپ
Share on facebook
فیس بوک
Share on linkedin
LinkedIn

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *